Публічна оферта

надання послуг готелю ТОВ “БАЗА ВІДПОЧИНКУ “ПИРОГІВКА" (Sakramento family club)

Цей документ є офіційною публічною пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю “БАЗА ВІДПОЧИНКУ “ПИРОГІВКА", код ЄДРПОУ 36848995, ТМ №309478 “Sakramento", далі за текстом “Виконавець", укласти договір на надання послуг з тимчасового розміщення.

 1. Загальні положення

1.1. Оферта є публічним договором відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.
1.2. Акцепт оферти є рівнозначним укладенню договору на умовах, що викладені в оферті.
1.3. Факт замовлення та/або оплати послуг є акцептом цієї оферти.

 1. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов’язується надати послуги з тимчасового розміщення, а Замовник зобов’язується сплатити за ці послуги.

 1. Порядок надання послуг

3.1. Виконавець надає послуги з тимчасового розміщення в приміщеннях готелю за адресою: 41124, Сумська обл., Шосткинський р-н, С. Собич, Урочище Малий бір, квартал 2.
3.2. Послуги надаються відповідно до стандартів та правил, встановлених Виконавцем.

 1. Права та обов’язки сторін

4.1. Виконавець має право:

 • Вимагати від Замовника дотримання правил проживання та пожежної безпеки.
 • Відмовити у наданні послуг у випадку порушення Замовником умов цього договору.
  4.2. Виконавець зобов’язується:
 • Надавати послуги своєчасно та якісно.
 • Забезпечити Замовника необхідною інформацією щодо послуг.
  4.3. Замовник має право:
 • Користуватись усіма послугами, що входять до переліку оплачуваних послуг.
 • Отримувати інформацію щодо правил проживання та користування послугами.
  4.4. Замовник зобов’язується:
 • Своєчасно сплачувати за послуги.
 • Дотримуватись правил проживання та користування послугами.
 1. Вартість та порядок оплати послуг

5.1. Вартість послуг визначається відповідно до тарифів, що розміщені на сайті Виконавця.
5.2. Оплата здійснюється шляхом безготівкового перерахування на рахунок Виконавця або іншим способом, що передбачений Виконавцем.

 1. Умови повернення коштів

6.1. Замовник має право скасувати бронювання та отримати повернення коштів за таких умов:

 • Якщо скасування бронювання відбулося не менше ніж за 14 днів до дати заїзду, повертається 100% сплаченої суми.
 • Якщо скасування бронювання відбулося від 7 до 14 днів до дати заїзду, повертається 50% сплаченої суми.
 • Якщо скасування бронювання відбулося менш ніж за 7 днів до дати заїзду, кошти не повертаються.
  6.2. У разі скасування бронювання з ініціативи Виконавця, Замовнику повертається 100% сплаченої суми незалежно від терміну скасування.
  6.3. Повернення коштів здійснюється на банківський рахунок Замовника протягом 10 робочих днів з моменту отримання Виконавцем відповідної заяви від Замовника.
 1. Відповідальність сторін

7.1. Виконавець несе відповідальність за якість наданих послуг.
7.2. Замовник несе відповідальність за дотримання правил проживання та користування послугами.

 1. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором у випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор).

 1. Термін дії договору

9.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти Замовником і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

 1. Заключні положення

10.1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни до умов цієї оферти, про що повідомляє Замовника шляхом розміщення відповідної інформації на своєму сайті.
10.2. Усі спори, що можуть виникнути з цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Реквізити Виконавця: ТОВ “БАЗА ВІДПОЧИНКУ “ПИРОГІВКА"
код ЄДРПОУ 36848995
Юридична адреса: 41124, Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Собич, вул. Центральна, 1
Адреса надання послуг: Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Собич, Урочище Малий бір, квартал 2
Телефони: (095) 5646867
E-mail: povstiankonatalia86@gmail.com
Сайт: https://sakramento.ua/
Директор: Повстянко Наталія Вікторівна

02 липня 2024 року